Luni - Vineri
08:00 - 16:00

+40-232-267844 contact@ecopiataiasi.ro

- Lista membri AGA -

CV-uri

 • CV - Ciobanu Marius
  pdf

- 2024 -

 • DI Tiron Vasile - 2024
  pdf
 • DA Tiron Vasile - 2024
  pdf

- 2023 -

 • DI Tiron Vasile anonimizata - 2023
  pdf
 • DI Ciobanu Marius - 2023
  pdf
 • DA Tiron Vasile anonimizata - 2023
  pdf
 • DA Ciobanu Marius - 2023
  pdf

- 2022 -

 • DI Tiron Vasile - 2022
  pdf
 • DI Sofica Niculae - 2022
  pdf
 • DI Ciobanu Marius anonimizat - 2022
  pdf
 • DA Tiron Vasile - 2022
  pdf
 • DA Sofica Niculae - 2022
  pdf
 • DA Ciobanu Marius anonimizat - 2022
  pdf

- 2021 -

 • DI Tiron Vasile - 2021
  pdf
 • DI Sofica Niculae - 2021
  pdf
 • DA Tiron Vasile - 2021
  pdf
 • DA Sofica Niculae - 2021
  pdf

- 2020 -

 • DI Tiron Vasile - 2020
  pdf
 • DI Sofica Niculae - 2020
  pdf
 • DA Tiron Vasile - 2020
  pdf
 • DA Sofica Niculae - 2020
  pdf

- Lista membri CA -

CV - Podianu - presedinte CA

 • CV - Podianu Viviana
  pdf

CV-uri - membri CA

 • CV - Vornicu Carmen
  pdf
 • CV - Turta Ioana
  pdf
 • CV - Racoti Andrei
  pdf

Podianu - presedinte CA - 2024

 • DI Podianu Viviana - 2024
  pdf
 • DA Podianu Viviana - 2024
  pdf

Membri CA - 2024

 • DI Racoti Andrei - 2024
  pdf
 • DI Mindrila Nicolaie - 2024
  pdf
 • DI Flutur Sorin - 2024
  pdf
 • DI Afrăsinei Bogdan - 2024
  pdf
 • DA Racoti Andrei - 2024
  pdf
 • DA Mindrila Nicolaie - 2024
  pdf
 • DA Flutur Sorin - 2024
  pdf
 • DA Afrăsinei Bogdan - 2024
  pdf

Podianu - presedinte CA - 2023

 • DI Podianu Viviana - 2023 - anual - 15 iunie
  pdf
 • DI Podianu Viviana - 2023 - 30 zile numire
  pdf
 • DA Podianu Viviana 2023 - 30 zile numire
  pdf
 • DA Podianu Viviana - 2023 - anual 15 iunie
  pdf

Membri CA - 2023

 • DI Vornicu Carmen - 2023
  pdf
 • DI Racoti Andrei - 2023 - anual 15 iunie
  pdf
 • DI Racoti Andrei - 2023 - 30 zile numire
  pdf
 • DI Mindrila Nicolaie - 2023 - anual 15 iunie
  pdf
 • DI Mindrila Nicolaie - 2023 - 30 zile numire
  pdf
 • DI Flutur Sorin - 2023 - anual 15 iunie
  pdf
 • DI Flutur Sorin - 2023 - 30 zile numire
  pdf
 • DI Afrasinei Bogdan - 2023 - anual 15 iunie
  pdf
 • DI Afrasinei Bogdan - 2023 - 30 zile numire
  pdf
 • DA Vornicu Carmen - 2023
  pdf
 • DA Racoti Andrei - 2023 - anual 15 iunie
  pdf
 • DA Racoti Andrei - 2023 - 30 zile numire
  pdf
 • DA Mindrila Nicolaie - 2023 - anual 15 iunie
  pdf
 • DA Mindrila Nicolaie - 2023 - 30 zile numire
  pdf
 • DA Flutur Sorin - 2023 - anual 15 iunie
  pdf
 • DA Flutur Sorin - 2023 - 30 zile numire
  pdf
 • DA Afrasinei Bogdan - 2023 - anual 15 iunie
  pdf
 • DA Afrasinei Bogdan - 2023 - 30 zile numire
  pdf

Podianu - presedinte CA - 2022

 • DI Podianu Viviana - 2022
  pdf
 • DA Podianu Viviana - 2022
  pdf

Membri CA - 2022

 • DI Vornicu Carmen - 2022
  pdf
 • DI Turta Ioana - 2022
  pdf
 • DI Racoti Andrei - 2022
  pdf
 • DI Mindrila Nicolaie - 2022
  pdf
 • DA Vornicu Carmen - 2022
  pdf
 • DA Turta Ioana - 2022
  pdf
 • DA Racoti Andrei - 2022
  pdf
 • DA Mindrila Nicolaie - 2022
  pdf

Podianu - presedinte CA - 2021

 • DI Podianu Viviana - 2021
  pdf
 • DA Podianu Viviana - 2021
  pdf

Membri CA - 2021

 • DI Vornicu Carmen - 2021
  pdf
 • DI Turta Ioana - 2021
  pdf
 • DI Racoti Andrei - 2021
  pdf
 • DI Mindrila Nicolaie - 2021
  pdf
 • DA Vornicu Carmen - 2021
  pdf
 • DA Turta Ioana - 2021
  pdf
 • DA Racoti Andrei - 2021
  pdf
 • DA Mindrila Nicolaie - 2021
  pdf

Podianu - presedinte CA - 2020

 • DI Podianu Viviana - 2020
  pdf
 • DA Podianau Viviana - 2020
  pdf

Membri CA - 2020

 • DI Vornicu Carmen - 2020
  pdf
 • DI Turta Ioana - 2020
  pdf
 • DI Racoti Andrei - 2020
  pdf
 • DI Mindrila Nicolaie - 2020
  pdf
 • DA Vornicu Carmen - 2020
  pdf
 • DA Turta Ioana - 2020
  pdf
 • DA Racoti Andrei - 2020
  pdf
 • DA Mindrila Nicolaie - 2020
  pdf

- Lista Echipa Manageriala -

CV-uri

 • CV - Starica Cristinel
  pdf
 • CV - Murarasu Liviu
  pdf

- Director General 2024 -

 • DI Botez Radu 2024 anual - 15 iunie
  pdf
 • DI Botez Radu - 2024
  pdf
 • DA Botez Radu 2024 anual - 15 iunie
  pdf
 • DA Botez Radu - 2024
  pdf

- 2024 -

 • DI Murarasu Liviu - 2024
  pdf
 • DA Murarasu Liviu - 2024
  pdf

- Director General 2023 -

 • DI Botez Radu - 2023
  pdf
 • DA Botez Radu - 2023
  pdf

- 2023 -

 • DI Olaeru Roxana - 2023
  pdf
 • DI Murarasu Liviu - 2023
  pdf
 • DA Olaeru Roxana - 2023
  pdf
 • DA Murarasu Liviu - 2023
  pdf

- Director General 2022 -

 • DI Starica Cristinel - 2022
  pdf
 • DI Botez Radu - 2022
  pdf
 • DA Starica Cristinel - 2022
  pdf
 • DA Botez Radu - 2022
  pdf

- 2022 -

 • DI Olaeru Roxana - 2022
  pdf
 • DI Murarasu Liviu - 2022
  pdf
 • DA Olaeru Roxana - 2022
  pdf
 • DA Murarasu Liviu - 2022
  pdf

- Director General 2021 -

 • DI Starica Cristinel - 2021
  pdf
 • DA Starica Cristinel - 2021
  pdf

- 2021 -

 • DI Olaeru Roxana - 2021
  pdf
 • DI Murarasu Liviu - 2021
  pdf
 • DA Olaeru Roxana - 2021
  pdf
 • DA Murarasu Liviu - 2021
  pdf

- Director General 2020 -

 • DI Starica Cristinel - 2020
  pdf
 • DA Starica Cristinel - 2020
  pdf

- 2020 -

 • DI Olaeru Roxana - 2020
  pdf
 • DI Murarasu Liviu - 2020
  pdf
 • DA Olaeru Roxana - 2020
  pdf
 • DA Murarasu Liviu - 2020
  pdf