Rapoarte financiare

Rapoarte Financiare 2022

1. Balanța S.C. ECOPIAȚA S.A. - 31.12.2022
2. Bilanț S.C. ECOPIAȚA S.A.
3. Declarație administrator - Bilanț S.C. ECOPIAȚA S.A.
4. Nota 1 - Bilanț 2022
5. Nota 2 și 3 - Bilanț 2022
6. Nota 4 - Bilanț 2022
7. Nota 5 - Bilanț 2022
8. Nota 6 - Bilanț 2022
   Nota 6.1. Principii și Politici Contabile
9. Nota 7 - Bilanț 2022
10. Nota 8 - Bilanț 2022
11. Nota 9 - Bilanț 2022
12. Nota 10 - Bilanț 2022
13. Propunere distribuire profit 2022
14. Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2022
15. Raportul auditorului independent 2022
16. Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiu financiar 2022
17. Situația Fluxurilor de trezorerie 2022
18. Situația modificărilor capitalului propriu la data de 31.12.2022

Rapoarte Financiare 2021

1. Balanta S.C. ECOPIATA S.A. - 31.12.2021
2. Bilanț S.C. ECOPIATA S.A.
3. Declarație administrator - Bilanț S.C. ECOPIATA S.A.
4. Nota 1 - Bilanț 2021
5. Nota 2 și 3 - Bilanț 2021
6. Nota 4 - Bilanț 2021 
7. Nota 5 - Bilanț 2021
8. Nota 6 - Bilanț 2021
9. Nota 7 - Bilanț 2021
10. Nota 8 - Bilanț 2021
11. Nota 9 - Bilanț 2021
12. Nota 10 - Bilanț 2021
13. Propunere distribuire profit 2021
14. Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2021
15. Raportul auditorului independent 2021
16. Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiu Financiar 2021
17. Situația Fluxurilor de trezorerie 2021
18. Situația modificărilor capitalului propriu la data de 31.12.2021

Rapoarte Financiare 2020

1 Bilant_SC_1220_XML_020321
2 Raport anual de evaluare al CA 2020
3 Raport Ca 30.06.2020
4 Raport Ca de evaluare a directorului pe 2020
5 Raport de activitate Director Trim I 2020
6 Raport de activitate Director Trim II 2020
7 Raport de activitate Director Trim III 2020
8 Raport de activitate Director Trim IV 2020
9 Raportul consiliului de administratie 2020
10 Situatii financiare semestriale la 30.06.2020

Situatia financiara 31.12.2015
Situatia financiara 31.12.2015 

Rapoarte financiare

- RAPORTARE CONTABILA SEMESTRIALA 2012
- RAPORTARE CONTABILA SEMESTRIALA 2013
- RAPORTARE CONTABILA SEMESTRIALA 2014
- RAPORTARE CONTABILA SEMESTRIALA 2015
- RAPORTARE CONTABILA SEMESTRIALA 2016
- RAPORTARE CONTABILA SEMESTRIALA 2017
RAPORTARE CONTABILA SEMESTRIALA 2018
RAPORTARE CONTABILA SEMESTRIALA 2019
RAPORTARE CONTABILA SEMESTRIALA 2021

 Situatii financiare anuale

SITUATIE FINANCIARA ANUALA 2011
SITUATIE FINANCIARA ANUALA 2012
SITUATIE FINANCIARA ANUALA 2013 
- SITUATIE FINANCIARA ANUALA 2014
- SITUATIE FINANCIARA ANUALA 2015 
- SITUATIE FINANCIARA ANUALA 2016
- SITUATIE FINANCIARA ANUALA 2017
SITUATIE FINANCIARA ANUALA 2018
SITUATIE FINANCIARA ANUALA 2019
- SITUATIE FINANCIARA ANUALA 2020

 

Buget Venituri Cheltuieli

- BVC 2014
- BVC 2015
BVC 2016
BVC 2017 
- BVC 2018
- BVC 2019
- BVC 2020
- BVC 2020 RECTIFICAT
 ANEXA 2
 ANEXA 2
 ANEXA 3
 ANEXA 3
 ANEXA 4
 ANEXA 4
 ANEXA 5
 ANEXA 5
-BVC 2022
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5 
Anexa 6
-BVC 2023
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Notă de fundamentare BVC 2023
Lista de investiții 2023