Structura Organizatorica

Organizare

LISTA MEMBRILOR AGA – SC ECOPIATA SA

1. TIRON VASILE

- Declarație de avere 2023
- Declarație de interese 2023
- Declaratie de avere 2022
- Declaratie de interese 2022
- Declaratie de avere 2021
- Declaratie de interese 2021
- Declaratie de avere 2020
- Declaratie de interese 2020
- Declaratie de avere 2019
- Declaratie de interese 2019

2. CIOBANU MARIUS MIHAI

- Declarație de avere 2023
- Declarație de interese 2023
- Declarație de avere 2022
- Declarație de interese 2022
 
SOFICA NICULAE - încetat calitatea de reprezentant statutar în cadrul AGA S.C. ECOPIATA S.A.
- Declaratie de avere 2022
- Declaratie de interese 2022
- Declaratie de avere 2021
- Declaratie de interese 2021
- Declaratie de avere 2020
- Declaratie de interese 2020
- Declaratie de avere 2019
- Declaratie de interese 2019
 

 LISTA MEMBRILOR CA  – SC ECOPIATA SA

 1. Podianu Viviana - președinte al Consiliului de Administraţie.
2. Mandrila Nicolaie - membru al Consiliului de Administraţie;
- CV Mandrila Nicolaie

3. Racoti Andrei - membru al Consiliului de Administraţie;
 
4. Afrăsinei Mihai - Bogdan - membru al Consiliului de Administrație;
 
5. Flutur Sorin - Georgel - membru al Consiliului de Administrație.
Declaratie de interese 2023 la numire

Turtă Ioana - Marinela - încetat calitatea de membru provizoriu al Consiliului de Administraţie;

 Vornicu Carmen Paula - încetat calitatea de membru provizoriu al Consiliului de Administraţie;

ECHIPA MANAGERIALA SC ECOPIATA SA

1. BOTEZ RADU - director general interimar 

- Declaratie de avere 2023
- Declarație de interese 2023
Declarație de avere 2022
Declarație de interese 2022

 STĂRICĂ CRISTINEL-VALERICĂ – director general până la data de 1 August 2022

- Declaratie de avere 2022
- Declaratie de interese 2022
- Declaratie de avere 2021
- Declaratie de interese 2021
- Declaratie de avere 2020
- Declaratie de interese 2020
- Declaratia de avere 2019
- Declaratia de interese 2019

2. MURARAŞU LIVIU CONSTANTIN – contabil sef

- Declaratie de Avere 2023
- Declarație de interese 2023
- Declaratie de avere 2022
- Declaratie de interese 2022
- Declaratie de avere 2021
- Declaratie de interese 2021
- Declaratie de avere 2020
- Declaratie de interese 2020
- Declatatia de avere 2019
- Declaratie de interese 2019

3. OLAERU ROXANA MIHAELA - sef serviciu administrare piete
Declaratie de avere 2023
Declaratie de Interese 2023
- Declaratie de avere 2022
- Declaratie de interese 2022
- Declaratie de avere 2021
- Declaratie de interese 2021
- Declaratie de avere 2020
- Declaratie de interese 2020
- Declaratia de avere 2019
- Declaratia de interese 2019

Politica şi criteriile de remuneraţie ale membrilor Consiliului de Administraţie au fost stabilite prin Hotărârea A.G.A. nr.20/29.11.2013, cu respectarea prevederilor art.37 al O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a instituţiilor publice.

Politica şi criteriile de remuneraţie ale directorilor au fost stabilite prin Hotărârea A.G.A. nr.2/20.09.2010.