Structura Organizatorica

Organizare

LISTA MEMBRILOR AGA – SC ECOPIATA SA

1. TIRON VASILE

- Declaratie de avere 2021
- Declaratie de interese 2021
- Declaratie de avere 2020
- Declaratie de interese 2020
- Declaratie de avere 2019
- Declaratie de interese 2019

2. SOFICA NICULAE

- Declaratie de avere 2021
- Declaratie de interese 2021
- Declaratie de avere 2020
- Declaratie de interese 2020
- Declaratie de avere 2019
- Declaratie de interese 2019

 

LISTA MEMBRILOR CA  – SC ECOPIATA SA

1. Vornicu Carmen Paula - Preşedinte și membru al Consiliului de Administraţie;

2. Mandrila Nicolaie - membru al Consiliului de Administraţie;

3. Racoti Andrei - membru al Consiliului de Administraţie;

4. Turtă Ioana - Marinela - membru al Consiliului de Administraţie;

5. Podianu Viviana - membru al Consiliului de Administraţie.

ECHIPA MANAGERIALA SC ECOPIATA SA

1. STĂRICĂ CRISTINEL-VALERICĂ – director general

- Declaratie de avere 2021
- Declaratie de interese 2021
- Declaratie de avere 2020
- Declaratie de interese 2020
- Declaratia de avere 2019
- Declaratia de interese 2019

2. MURARAŞU LIVIU CONSTANTIN – contabil sef

- Declaratie de avere 2021
- Declaratie de interese 2021
- Declaratie de avere 2020
- Declaratie de interese 2020
- Declatatia de avere 2019
- Declaratie de interese 2019

3. OLAERU ROXANA MIHAELA - sef serviciu administrare piete

- Declaratie de avere 2021
- Declaratie de interese 2021
- Declaratie de avere 2020
- Declaratie de interese 2020
- Declaratia de avere 2019
- Declaratia de interese 2019

Politica şi criteriile de remuneraţie ale membrilor Consiliului de Administraţie au fost stabilite prin Hotărârea A.G.A. nr.20/29.11.2013, cu respectarea prevederilor art.37 al O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a instituţiilor publice.

Politica şi criteriile de remuneraţie ale directorilor au fost stabilite prin Hotărârea A.G.A. nr.2/20.09.2010.