Structura Organizatorica

Organizare

LISTA MEMBRILOR AGA – SC ECOPIATA SA

1. TIRON VASILE
-Declaratie de avere
-Declaratie de interese
2. SOFICA NICULAIE
-Declaratie de avere
-Declaratie de interese

 

LISTA MEMBRILOR CA  – SC ECOPIATA SA

1. Vornicu Carmen Paula - Preşedinte și membru al Consiliului de Administraţie;
2. Mandrila Nicolaie - membru al Consiliului de Administraţie;
- CV Mandrila Nicolaie
3. Racoti Andrei - membru al Consiliului de Administraţie;
4. Turtă Ioana - Marinela - membru al Consiliului de Administraţie;
5. Podianu Viviana - membru al Consiliului de Administraţie.

ECHIPA MANAGERIALA SC ECOPIATA SA

1. STĂRICĂ CRISTINEL-VALERICĂ – director general
-Declaratia de avere
-Declaratia de interese
2. MURARAŞU LIVIU CONSTANTIN – contabil sef
-Declatatia de avere
-Declaratie de interese
3. OLAERU ROXANA MIHAELA - sef serviciu administrare piete
-Declaratia de avere
-Declaratia de interese

Politica şi criteriile de remuneraţie ale membrilor Consiliului de Administraţie au fost stabilite prin Hotărârea A.G.A. nr.20/29.11.2013, cu respectarea prevederilor art.37 al O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a instituţiilor publice.

Politica şi criteriile de remuneraţie ale directorilor au fost stabilite prin Hotărârea A.G.A. nr.2/20.09.2010.