Etapele Procedurii de selecție a membrilor

Etapele Procedurii de selecție a membrilor

 Consiliului de Administrație la S.C. Ecopiata S.A. Iasi

Etape

Responsabil

Termen estimat

 1

Publicarea Anunțului de selecție

Autoritatea publica tutelara

01.02.2018

 2

Depunerea candidaturilor

 

01.02 – 02.03.2018

 3

Construirea și evaluarea listei lungi:

-    evaluarea candidaturilor în raport cu minimul de criterii;

-    solicitarea de clarificări privitoare la candidatura;

-    informare în scris a candidaților respinși și alcătuirea listei lungi.

 

Expertul independent

3 zile lucrătoare (de la data limită a depunerii candidaturii)

07.03.2018

 4

Crearea și anunțarea listei scurte:

-    cereri clarificări suplimentare;

-    recalcularea punctajului și stabilirea listei scurte;

-    definitivarea listei scurte și comunicarea selecției candidaților.

 

Expertul independent

4 zile lucrătoare (de la transmiterea răspunsului)

08-13.03.2018

 5

Depunerea Declarației de intenție

Candidații din lista scurtă

în termen de 15 zile de la comunicare

14 - 28.03.2018

 6

Analizarea declarației de intenție și integrarea rezultatelor în matricea profilului de candidat

Comisia de selectie

în termen de 3 zile lucrătoare de la data limită a  depunerii declarației de intenție

29.03 - 02.04.2018

 7

Evaluarea listei scurte: selecția finală pe bază de interviu

Comisia de selectie

în termen de 3 zile lucrătoare de la analiza și integrarea rezultatelor

03 – 05.04.2018

 8

Elaborarea raportului final și transmiterea către conducatorul autoritatii publice tutelare

Comisia de selectie

în termen de 3 zile lucrătoare de la selecția finală

06 - 11.04.2018

 9

Mandatarea A.G.A. pentru propunerea de membri in Consiliu

Conducatorul autoritatii publice tutelare

 

 10

Numirea noilor membri ai Consiliului de Administrație

A.G.A.