Diverse

Anexa 1 - Obiective și indicatori de performanță -
administratori neexecutivi -
S.C. ECOPIAȚA S.A. - 2023 - 2027

Anexa 2 - Obiective și indicatori cheie de performanță -
componentă variabilă - administratorii neexecutivi -
S.C. ECOPIAȚA S.A - 2023 - 2027

Anexa 1 - Obiective și indicatori de performanță
- Administratori neexecutivi - S.C. ECOPIATA S.A.

Anexa 2 - Obiective și indicatori cheie de performanță
- componentă variabilă - administratori neexecutivi -
S.C ECOPIATA S.A.

Rapoarte CA

- Raport CA la data de 30.06.2023

Raport CA 30.06.2022

Raport anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare 2021 

Raport CA privind evaluarea Directorului General 2021

Raport anual evaluare CA 2021

- Raport anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare

- RAPORT CA 31.06.2021

- RAPORT CA 31.12.2021

- Raport Consiliu Administratie 2020

- Raport anual evaluare CA 2019

- Raport Consiliu Administratie 2019

- Raport Consiliu Administratie 2018

- Raport Consiliu Administratie 2017

Raport Consiliu Administratie 2016

- Raport Consiliu Administratie 2015

Raport Consiliu Administratie 2014

Raport Consiliu Administratie 2013

Raport Consiliu Administratie 2012

Raport Consiliu Administratie 2011

- Raport CA la 31.12.2019

- Raport CA la 30.06.2019

- Raport CA la 31.12.2018

- Raport CA la 30.06.2018

- Raport CNR 2018

Raport CA la 30.11.2017

Raport CA la 29.05.2017

- Raport CA la 30.06.2015

Raport CA la 30.06.2014

Raport CA la 31.12.2013

  

Rapoarte audit

- Raportul auditorului independent 2022
 
 -Raportul auditorului independent 2021
 
- Raportul auditorului independent 2020

- Raportul auditorului independent 2019
 
- Raportul auditorului independent 2018
 
- Raportul auditorului independent 2017
 
- Raportul auditorului independent 2016
 
- Raportul auditorului independent 2015
 
Raportul auditorului independent 2014
 
Raportul auditorului independent 2013
 
Raportul comisiei de cenzori 2012
 
Raportul comisiei de cenzori 2011

 

Rapoarte DG

- Raport anual evaluare DG 2019

- Raport activitate DG Trim I 2017

- Raport activitate DG Trim II 2017

- Raport activitate DG Trim III 2017

- Raport activitate DG Trim IV 2017

- Raport activitate DG Trim I 2018

- Raport activitate DG Trim II 2018

- Raport activitate DG Trim III 2018

- Raport activitate DG Trim IV 2018

- Raport activitate DG Trim I 2019

- Raport activitate DG Trim II 2019

- Raport activitate DG Trim III 2019

- Raport activitate DG Trim IV 2019

- Raport activitate DG Trim I 2021

- Raport activitate DG Trim II 2021

- Raport activitate DG Trim III 2021

- Raport activitate DG Trim IV 2021

-Raport activitate DG Trim I 2022

- Raport activitate DG Trim II 2022

- Raport de activitate DG Trim I 2023

- Raport de activitate DG Trim II 2023

 Arhiva