Avizier

ANUNT:

S.C. Ecopiaţa S.A. Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post de taxator pe perioadă determinată de un an la Serviciul Administrare Piețe, în data de 16.10.2023, ora 10.   

Relatii suplimentare se pot obtine la  tel. 0748196362.


ANUNT:

S.C. Ecopiaţa S.A. organizează concurs în data de 14.08.2023 pentru ocuparea următoarelor posturi:

- un post de controlor de gestiune pe perioadă determinată de 6 luni la Comp. Control Financiar de Gestiune;

- un post de economist pe perioadă nedeterminată la Serviciul Financiar - Contabil;

 Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 0748196362.


ANUNT:

S.C. Ecopiaţa S.A. organizează concurs în data de 24.07.2023 pentru ocuparea următoarelor posturi:

- un post de controlor de gestiune pe perioadă determinată de 6 luni la Comp. Control Financiar de Gestiune;

- un post de economist pe perioadă nedeterminată la Serviciul Financiar - Contabil;

-  5 posturi de muncitori necalificaţi - măturători pe o perioadă determinată de 6 luni, la  Serviciul Administrare Pieţe.        

   Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 0748196362.


LICITAȚII

PUBLICE

ECOPIAŢA S.A. organizează licitaţii publice cu strigare pentru închirierea următoarelor terenuri și spații comerciale: 

- terenul nr. 4 (20 mp) din Bazar, destinat amplasării unei rulote pentru activitatea de fast food, pe  25.09.2023  -  ora 930;

- terenul nr. 2 (20 mp) din Bazar, destinat amplasării unei rulote pentru activitatea de fast food, 25.09.2023 - ora 945;

- spațiul comercial S1 (5,87 mp) – Piața Independenței pe  25.09.2023  -  ora 1000;

- spațiul comercial S3 (24 mp) – Piața Independenței pe  25.09.2023  -  ora 1030 ;

- spațiul comercial S4 (38 mp) – Piața Independenței pe  25.09.2023  -  ora 1100;

- spațiul comercial S5 (72,5 mp) – Piața Independenței pe  25.09.2023  -  ora 1130 ;

- spațiul comercial S9 (48,21 mp) – Piața Independenței pe  25.09.2023  -  ora 1200 ;

- spațiul comercial S25 (30,00 mp) – Piața Hala Centrală pe  25.09.2023  -  ora 1230 ;

- spațiul comercial S2 (28,65mp ) – Piața Hala Centrală pe  25.09.2023  -  ora 1300;

- spațiul comercial S6 (28,65mp ) – Piața Hala Centrală pe  25.09.2023  -  ora 1330.

Licitaţiile vor avea loc la sediul firmei din str. Anastasie Panu nr. 48. Caietele de sarcini se pot cumpăra de  la secretariatul societăţii, unde se va depune documentaţia pentru înscriere până la data și ora de începere a fiecărei licitații.

Informaţii suplimentare la tel. 0232/267844.