Acte normative

Regulamentul cadru de Organizare și Funcționare a Piețelor , aprobat prin H.G. nr.348/2004, privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piată în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilitați publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

LEGE   Nr. 145 din 21 octombrie 2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

Codul Etic

Regulament Intern al CA - S.C. ECOPIAȚA S.A. 2023

Hotarari AGA

AGA 01_09.09.2010
AGA 02_20.09.2010
AGA 03_10.11.2010
AGA 04_28.12.2010
AGA 05_28.01.2011
AGA 06_28.03.2011
AGA 07_19.05.2011
AGA 08_10.10.2011
AGA 09_27.02.2012
AGA 10_09.03.2012
AGA 11_05.04.2012
AGA 12_14.05.2012
AGA 13_29.09.2012
AGA 14_29.11.2012
AGA 15_17.12.2012
AGA 16_28.02.2013
AGA 17_09.05.2013
AGA 18_30.05.2013
AGA 19_30.09.2013
AGA 20_29.11.2013
AGA 21_18.12.2013
AGA 22_30.01.2014
AGA 23_22.05.2014
AGA 24_15.09.2014
AGA 25_19.11.2014
AGA 26_22.12.2014
AGA 27_16.01.2015
AGA 28_27.02.2015
AGA 29_28.05.2015
AGA 30_31.08.2015
AGA 31_17.11.2015
AGA 32_23.12.2015
AGA 33_12.01.2016
AGA 34_29.02.2016
AGA 35_29.03.2016
AGA 36_30.05.2016
AGA 37_31.08.2016
AGA 38_16.09.2016
AGA 39_20.12.2016
AGA 40_30.03.2017
AGA 41_29.05.2017
AGA 42_26.06.2017
AGA 43_28.08.2017
AGA 44_19.10.2017
AGA 45_15.12.2017
AGA 46_19.02.2018
- AGA 47  24.05.2018
- AGA 48  29.05.2018
- AGA 49_03.07.2018
- AGA 50_14.08.2018
- AGA 51_22.10.2018
- AGA 52_17.04.2019
- AGA 53_29.05.2019
- AGA 54  09.10.2019
- AGA 55  19.02.2020
- AGA 56 10.04.2020
- AGA 57 28.05.2020
- AGA 58 30.06.2020
- AGA 59 24.07.2020
- AGA 60 09.10.2020
- AGA 61 15.04.2021
- AGA 62 27.05.2021
- AGA 63 24.06.2021
- AGA 64 30.08.2021
- AGA 65 12.10.2021
- AGA 66 18.11.2021
- AGA 67 11.02.2022
- AGA 68 20.05.2022
- AGA 69 29.06.2022
 -AGA 70 07.07.2022
- AGA 71 11.08.2022
- AGA 72 14.09.2022
- AGA 73 01.11.2022
- AGA 74 29.11.2022
- AGA 75 04.01.2023
- AGA 76 14.02.2023
- AGA 77 31.03.2023
- AGA 78 26.05.2023
- AGA 79 29.06.2023
 

Decizii CA

  1. Decizia CA 01 26.01.2023
  2. DECIZIA CA 07 12082022
  3. DECIZIE CA 11  30072018
  4. DECIZIE CA 01_12012016
  5. DECIZIE CA 01_16012015
  6. DECIZIE CA 01_30012014
 

Decizii CA

Decizie CA 01_16.01.2015
Decizie CA 02_27.02.2015
Decizie CA 03_31.03.2015
Decizie CA 04_30.04.2015
Decizie CA 05_28.05.2015
Decizie CA 06_30.06.2015
Decizie CA 07_24.07.2015
Decizie CA 08_31.08.2015
Decizie CA 09_29.09.2015
Decizie CA 10_29.10.2015
Decizie CA 11_16.11.2015
Decizie CA 12_26.11.2015
Decizie CA 13_23.12.2015