Structura Organizatorica

Aug 20, 2013

News


S.C. Ecopiaţa S.A. a fost înfiinţată la data de 13.08.2010, conform H.C.L. Iaşi nr. 261 din 28.07.2010 prin reorganizarea Direcţiei Pieţe din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi.
Postat de: admin

S.C. Ecopiaţa S.A. a fost înfiinţată la data de 13.08.2010, conform H.C.L. Iaşi nr. 261 din 28.07.2010 prin reorganizarea Direcţiei Pieţe din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi.

S.C. Ecopiaţa S.A este societate pe acţiuni, unicul acţionar este Consiliul Local al Municipiului Iaşi , fiind persoană juridică română cu sediul in Municipiul Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 48, Judeţul Iaşi, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lânga Tribunalul Iaşi sub nr. J22/1092/2010, având Cod Unic de Înregistrare RO 27272228.