Luni - Vineri
08:00 - 16:00

+40-232-267844 contact@ecopiataiasi.ro

legumeFructe

S.C. Ecopiata S.A. a fost înființată la data de 16.08.2010, conform H.C.L. Iași nr. 261 din 28.07.2010 prin reorganizarea Direcției Piețe din cadrul Primăriei Municipiului Iași.

S.C. Ecopiata S.A. este societate pe acțiuni, unicul acționar este Consiliul Local al Municipiului Iași , fiind persoană juridică română cu sediul în Municipiul Iași, str. Anastasie Panu nr. 48, Județul Iași, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/1092/2010, având Cod Unic de Înregistrare RO 27272228.

S.C. Ecopiata S.A. a preluat prin Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, târgurilor, bazar și talcioc, administrarea următoarelor obiective: pietele agroalimentare de pe raza Municipiului Iași, Târgul de Masini, Târgul de Cherestea, Târgul de animale de companie si păsări exotice, Bazarul si Talciocul.

S.C. Ecopiata S.A. asigură un cadru organizat, salubru și controlabil pentru aprovizionarea cetățenilor municipiului Iași cu produse de strictă necesitate – în principal legume și fructe proaspete.

Activitatea principală a S.C. Ecopiata S.A. este, conform codului C.A.E.N. – 6820 „Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”.