Despre Noi

1. Tutorial recensamant online


2. Recensmant 14 MARTIE - 15 MAI 2022

RECENSAMANTUL POPULATIEI SI LOCUINTELOR

Piete Agroalimentare Romania


ANUNȚ : Începând de Sâmbătă 16.05.2020 se reia programul normal la Bazar , Tg. Cherestea și Tg. Auto cu respectarea măsurilor de prevenire și control al infectiilor ,în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2 ( măști, distanța socială , etc.)

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

S.C. Ecopiaţa S.A. a fost înfiinţată la data de 13.08.2010, conform H.C.L. Iaşi nr. 261 din 28.07.2010 prin reorganizarea Direcţiei Pieţe din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi.

S.C. Ecopiaţa S.A este societate pe acţiuni, unicul acţionar este Consiliul Local al Municipiului Iaşi , fiind persoană juridică română cu sediul in Municipiul Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 48, Judeţul Iaşi, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lânga Tribunalul Iaşi sub nr. J22/1092/2010, având Cod Unic de Înregistrare RO 27272228.

S.C. Ecopiaţa SA a preluat prin Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de întreţinere, administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare, târgurilor, obor, bazar, talcioc şi complex hotelier municipal din Municipiul Iasi înregistrat cu numărul 78117 din data de 01.09.2010, administrarea următoarelor obiective : pieţele agroalimentare de pe raza Municipiului Iaşi, Târgul de Maşini, Târgul de Cherestea şi Târgul de animale de companie şi păsări exotice, Oborul, Bazarul, Talciocul şi Complexul Hotelier Municipal.

S.C. Ecopiaţa S.A. asigură un cadru organizat, salubru şi controlabil pentru aprovizionarea cetăţenilor municipiului Iaşi cu produse de strictă necesitate – în principal legume şi fructe proaspete.

Activitata principală a S.C. Ecopiaţa S.A este, conform codului C.A.E.N. – 6820 „Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”.

 

Printre activităţile secundare ale S.C. Ecopiaţa S.A amintim pe cele mai importante :

5210 – Depozitări

5510 – Hoteluri şi alte facilităţi de cazare

8230 – Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor

9606 – Alte activități de servicii

 


Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor